• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Specialist în domeniul calității – cod COR 214129 09-13.01.2017, Auditor în domeniul calității – cod COR 214130 16.01-16.02.2017, Tranziţia la noua ediţie a referenţialului ISO pentru sistemele de management de mediu, de la ISO 14001:2005 la ISO 14001:2015 25-26.01.2017, Specialist în proceduri și instrumente de securitate a sistemelor informatice – cod COR 251402 30.01-03.02.2017, Auditor în domeniul siguranței alimentare–cod COR 325714 06-10.02.2017, Auditor pentru sisteme de management integrat calitate și mediu - Tranziția la SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015 15-17.02.2017, Manager al sistemului de management de mediu – cod COR 325702 20-24.02.2017, Auditor de mediu – cod COR 325703 27.02-03.03.2017, Manager al sistemului de management al calităţii – cod COR 325701 06.03-05.04.2017, Specialist în managementul deșurilor, conform legii 211/2011 13-15.03.2017, Auditor al sănătății și securității ocupaționale – cod COR 325711 20-24.03.2017, Tranziția la noua ediție a referențialului ISO pentru sistemele de management al calității, de la ISO 9001:2008 la ISO 9001:2015 27-28.03.2017, Formator – cod COR 242401 13-17.02.2017, Analiza cost beneficiu - instrument de analiză economico-financiară 20-22.02.2017, Concepte generale privind Ingineria financiară 27.02-01.03.2017, Manager de proiect – cod COR 242101 06-10.03.2017, Analiza cost beneficiu - instrument de analiză economico-financiară 13-17.03.2017, Concepte generale privind Modelarea deciziei financiare în proiecte 22.03.2017