CERTIFICAREA CONFORMITATII PRODUSELOR ALIMENTARE D.O.P. ȘI I.G.P

CERTIFICAREA CONFORMITĂȚII PRODUSELOR ALIMENTARE D.O.P. ȘI I.G.P. “denumire de origine/ indicație geograficã”   

Având în vedere marea diversitate a produselor comercializate și abundența informațiilor în domeniu, consumatorii trebuie să dispună de informații clare și succinte privind originea produselor, caracteristicile specifice ale acestora datorate zonelor geografice, proveniența și metodele tradiționale de producție, istoricul, dându-le posibilitatea să facă cea mai bună alegere.   

Certificarea produselor alimentare se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare, standard europene, standard naționale, standard de firmă, standard profesionale (cadrul legal poate fi consultat pe www.certind.ro sau www.madr.ro).   

Sistemul de protecție al indicațiilor geografice și denumirilor de origine ale produselor agricole și produselor alimentare românești, similar celui din statele member ale Uniunii Europene, va permite producătorilor din România să solicite înregistrarea și protecția indicațiilor geografice și în Uniunea Europeană.    

DOP - ”denumire de origine”: poate fi numele unei regiuni, al unui loc specific sau al unei țări utilizat pentru descrierea unui produs agricol sau alimentar.   

Produsul trebuie să fie: originar din această regiune, loc specific sau țară; calitatea sau caracteristicile sunt datorate mediului geographic cu factorii săi naturali și umani; materiile prime folosite trebuie să provină numai din aria geografică definită; producerea, procesarea și prepararea trebuie să aibă loc numai în aria geografică definită.   

IGP – ”indcație geografică”: poate fi numele unei regiuni, al unui loc specific sau al unei țări utilizat pentru descrierea unui produs agricol sau alimentar.   

Produsul trebuie să fie: originar din această regiune, loc specific sau țară; să posede o calitate specifică, reputație sau alte caracteristici atribuite originii geografice; materiile prime folosite pot să provină și din afara ariei geografice definite; anumite operații ale procesului de producție, cum ar fi: ambalarea, congelarea, depozitarea etc., pot avea loc în afara ariei geografice definite.   

Scopul protecției-protecția împotriva:   

  • - oricărei utilizări comerciale a unei denumiri înregistrate care ar permite exploatarea reputației acesteia (ex. Salam de Sibiu);
  • - utilizării abuzive, imitării sau evocării originii;
  • - oricărei indicații false sau înșelătoare privind proveniența, originea, natura sau calitățile esențiale ale produsului;
  • - oricărei alte practice susceptibilă să inducă consumatorul în eroare cu privire la originea veritabilă a produsului.  


CERTIND
furnizeaza servicii de certificare D.O.P. si I.G.P. sub acreditare RENAR si recunoastere din partea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.