Cursuri

Programul de instruire organizat de CIP CERTIND este structurat:

1. Cursuri deschise finalizate cu un certificat de absolvire recunoscut Naţional 

Auditor în domeniul calităţii – cod COR 214130 pdf

• Specialist în domeniul calitatii - cod COR 214129 pdf

Manager al sistemului de management al calităţii – cod COR 325701 pdf

Auditor în domeniul mediului – cod COR 325703 pdf

Manager al sistemului de management de mediu – cod COR 325702 pdf

Auditor al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale – cod COR 325711 pdf

Auditor în domeniul siguranţei alimentare – cod COR 325714 pdf

Manager in domeniul sigurantei alimentare – cod COR 325175 pdf

Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice – cod COR 213908 pdf

Manager al sistemului de management securitate si sanatate in munca – cod COR325709 pdf

Manager proiect – cod COR 242101 pdf

Formator – cod COR 242401 pdf

Competente antreprenoriale pdf

2. Cursuri deschise finalizate cu certificat CERTIND 

• Auditor pentru sisteme de management ale energiei, SR EN 16001:2009 

• Auditor responsabilitate socială, SA 8000.

• Introducere în certificarea conformităţii produselor.

• Specialist in managementul deseurilor.

3. Cursuri dedicate companiilor şi adresate managerilor de linie 

• Lean

• Instrumente 5S

• Kaizen

• Six sigma