Parteneriate

CERTIND a semnat protocoale de colaborare cu asociații profesionale, patronate, universități. 

Printre acestea putem menționa: 

-Agenţa Naţională a Funcţionarilor Publici

- Asociația Fermierilor din România-www.asociatiafermierilor.ro

- ROMPAN –Patronatul Român din industria de morărit, panificație și produse făinoase -www.rompan.ro 

- Academia de Studii Economice -Facultatea de comerț -www.ase.ro 

- Universitatea din București -Facultatea de administrație și afaceri -www.faa.unibuc.ro

- Universitatea de științe agronomice și medicină veterinară din București - Facultatea de management, inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală -www.usamv.ro